Vil du bli medlem i NFFT?

For en årskontingent på kr. 850.- (for 2021) får du dette:

  • NFFTs medlemsblad Metaforum digital
  • Det velrennomerte Fokus på familien som utgis av Universitetsforlaget i Oslo.
  • Informasjon om videreutdanning i familieterapi og om seminarer, kurs, videoer og litteratur både fra Norge og utlandet.
  • Muligheter for å presentere det du driver med for kolleger, enten skriftlig i bladene våre eller muntlig og praktisk på den velkjente årskonferansen som avholdes hvert år. Der kan du også nyte faglig og sosialt samvær med likesinnede.
  • Fortrinnsrett og rabatter ved ulike arrangementer innen feltet.
  • Teknisk og evt. økonomisk støtte til egne initiativer innen feltet.

Du kan nå melde deg inn i foreningen ved å legge inn opplysninger under fanen MEDLEM - BLI MEDLEM. Ved problemer kan du sende e-post til daglig leder