Årskonferansen 7.-8.mars 2019 i Bergen

Familier i krise - erfaringskunnskap og resiliens

Copyright foto Suman Mishra

Førjulsseminar i Gamle Logen 6.-7. desember 2018

Recovery og familiearbeid - Relasjonelt arbeid i nettverk og nærmiljø i samarbeid med enkeltmennesker og familier