Systemisk kafé 19.03.19 på Litteraturhuset i Oslo

Brit Selvik og Erling Fidjestøl samtaler med Hans Christian Michaelsen

Systemisk kafé på Ørland 28.03.19

Werner H Christie intervjues av Erna H. Dahl Tyskø

Årskonferansen 2020 til Kristiansand !