Norsk magasin for familieterapi / Medlemsblad for Norsk forening for familieterapi (NFFT) Metaforums redaksjon

Her finner du alle Metaforum-bladene fra 2019

Bladet utgis fire ganger årlig (mars, mai, september, november) 

Om du har lyst til å skrive en artikkel er du hjertelig velkommen til å sende den til oss på metaforum@nfft.no

 

Metaforums redaksjon:

 

Erna Henriette Dahl Tyskø
Ansvarlig redaktør

Ørland kommune,
Familieterapeut/leder koordinerende enhet

Tlf.: 416 83 175
E-post: erna.tysko@metaforum.no


 
 
 
Svein Årdal
Layout og produksjonsansvarlig

Åsengata 2 C, 0480 OSLO
Mobil: 988 11 444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnstein Søvik
Redaksjonsmedlem fra desember 2020

Arbeidssted: Seniorrådgiver/familieterapeut IMDI/Bufetat

Mob: 970 90 219
E-post: arnstein_sov@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 Nytt redaksjonsmedlem ønskes


ANNONSER TIL METAFORUM

Vi tar gjerne mot annonser om det som skjer innen vårt fagfelt, som seminarer, kurs, ledige stillinger, bokannonser, viktige begivenheter m. m.

Priser: ¼ side kr. 1250,- / ½ side 2500,-  / 1/1 side kr. 5000,-.

Annonser til bladet kommer gratis på vår hjemmeside www.nfft.no om ønskelig. For annonse kun på NFFTs websider kr. 5000,-

Annonser for kurs o.l. med minimum 25 % rabatt for NFFTs medlemmer er gratis.

Send teksten på e-post til Metaforumredaksjonen, NFFT: ernahenriette@hotmail.com

For webannonse: kristin.breda@nfft.no