Over flere år har NFFT vært opptatt av hvordan våre medlemmer kan inspirere hverandre og skape lokalt engasjement der de arbeider og bor. Flere byer i Norge har arrangert lokale initiativer til samarbeid og faglig støtte de siste årene. Vestland var først ute med å etablere lokallag, i Bergen i 2019. I oktober 2020 har det blitt opprettet lokallag også i Stavanger og i 2023 i Innlandet.

NFFTs styre har utarbeidet 3 modeller for lokalt arbeid som støttes og er regi av NFFTs medlemmer. De lokallagene som nå er etablert er litt forskjellig bygget opp. Vestland har etablert sitt lokallag etter det vi kaller en tradisjonell modell og Rogaland har etablert en Hub-modell. Du kan lese mer om de forskjellige mulige modellene her: https://www.nfft.no/media/1558/forslag-til-mulige-modeller-for-organisering-av-lokallag.docx

Her gir vi en kort oversikt:

  •  Tradisjonell Modell.  Det etableres et lokalt styre med en leder, en økonomiansvarlig og en kontaktperson inn mot det nasjonale styret i NFFT. Det avholdes årsmøte, skrives årsberetning og regnskap som overleveres det nasjonale styret på NFFTs Årskonferanse.
  •  Hub-Modell.  Det etableres en gruppe som fungerer som koordinator for arrangementer eller faglige nettverk. Gruppen fordeler selv oppgaver seg imellom, knyttet til konkrete arrangementer eller oppgaver som anses som relevante innenfor et definert geografisk område eller for en definert gruppe fagpersoner innenfor NFFT sin medlemsmasse. Huben består av minimum tre personer. Det kreves ikke valg, årsberetning eller regnskap.
  •  Adhoc Modell. Det etableres en gruppe knyttet til ett spesifikt arrangement. Minst ett medlem av gruppen må være medlem av NFFT.   

Hvis du vil ha informasjon til å starte ditt eget lokallag der du bor, ta kontakt med Øyvind Kalsås Lokallag Vestland Oyvind.Reehorst.Kalsas@hvl.no, Sigurd Riste Andersen, styremedlem NFFT sigurd7@gmail.com

Vil du starte et lokallag?
NFFT sitt nasjonale styre kan bidra til:

  • At lokallag får en engangs økonomisk støtte med kr 2.000,- for oppstart av lokal aktivitet/systemisk kafe. Det forutsettes handlingsplan for årets aktiviteter og kortfattet rapport og regnskap etter første års drift.
  • Zoom-møte hvor vi inviterer lokallagsledere til å dele erfaringer om hvordan å starte opp systemisk kafe og lokal aktivitet.
  • Roll-up som dere får lånt av oss som kan brukes på arrangementer.
  • Intervjumal for systemisk kafé. Dere velger selv hvem som er interessante å invitere for et intervju/samtale på en systemisk kafe, men vi bistår gjerne med forslag til folk i feltet om ønskelig.
  • Annonsering på hjemmesiden til NFFT om arrangementer og i Metaforum.
  • Mulighet for å få referater eller sammendrag av arrangementer i Metaforum.
  • Mulighet for en person fra lokallaget å få gratis inngang til NFFTS årskonferanse.


Familieterapeuter i Bergen har i flere år laget forskjellige treffpunkter.
I 2018 begynte de å tenke på muligheten for å etablere et lokallag av NFFT.
Det har vært en god samarbeidsprosess mellom det nasjonale styret og de lokale i Bergen.
25.02.19 etablerte de en Pilot Lokallag NFFT Vestland, Bergen. 

Du finner mer info på deres Facebookside: https://www.facebook.com/lokallagvestland


Norsk Forening for Familieterapi har fått nytt lokallag: Lokallag Rogaland! Det nye lokallaget  ønsker å knytte det systemiske, familieterapeutiske og nettverksorienterte fagmiljøet i Rogaland tettere sammen både profesjonelt og sosialt.
Stavanger sitt lokallag er blitt opprettet etter Hub-modell.  Stavanger sin hub-model består av Lindis Courtney Jaatun, Alse Hamre, Jan Flemming Raae, Anne Kristin Kvebæk Skjørestad, Marianne Alme, og Merete Malmin. De planlegger å arrangere 2-4 eventer (systemisk kafe og workshops) i året. Det første event for Lokallag Stavanger var 13.april 2021; systemisk kafé med Anne Hedvig Vedeler som ble intervjuet av Jan Flemming Raae.

Har du lyst til å følge med på, og få informasjon om kommende aktiviteter, meld deg på Facebook gruppen “Norsk Forening for Familieterapi, Lokallag avd Rogaland” (link: https://www.facebook.com/groups/798431780714797