Medlemskontingenten gjelder pr. kalenderår.

For en årskontingent på kr. 850.- (for 2024)

 • NFFTs medlemsblad Metaforum - som utgis 4 ganger i året. Digital utgivelse fra nr 2/2019
 • Det velrennomerte fagtidsskriftet Fokus på familien som utgis av Universitetsforlaget i Oslo i samarbeid med NFFT, Bufdir, KF, Modum Bad, SFFT, STOK og FFTA. Sendt i posten som fysisk blad og tilgjengelig digitalt so medlemsfordel i Gnist
 • Gratis deltakelse på mange webinarer i regi av NFFT 
 • Informasjon om seminarer, kurs, videoer og litteratur både fra Norge og utlandet.
 • Muligheter for å presentere det du driver med for kolleger, enten skriftlig i bladene våre eller muntlig og praktisk på den velkjente årskonferansen som avholdes hvert år. Der kan du også nyte faglig og sosialt samvær med likesinnede.
 • Fortrinnsrett og gode rabatter ved ulike arrangementer innen feltet.
 • Teknisk og evt. økonomisk støtte til egne initiativer innen feltet.
 • NFFT har inngått rabattavtale for medlemmer med følgende firma:
  • Fiken
  • Akademika
   Du finner mer informasjon om dette i GNIST

Opplysningene som registreres om deg benyttes kun til NFFTs egne aktiviteter.
Medlemsopplysningene kan bli benyttet til å gi informasjon om andre relevante aktiviteter.

Du kan nå melde deg inn i foreningen ved å legge inn opplysninger under fanen BLI MEDLEM. Ved problemer kan du sende e-post til ingrid.k.heggelund@outlook.com

MEDLEMSKORT NFFT

Digitalt Medlemskort finner du når du logger deg inn i GNIST ( gnist.styreweb.com) etter at du har betalt kontingenten din. Der finner du også medlemsnummeret ditt og kan oppdatere personinformasjonen din.

Medlemskortet er nyttig å ha tilgang på når du feks skal dokumentere medlemsskap i NFFT og/eller bruke medlemsfordeler.