Ingrid Heggelund style=

Ingrid Heggelund

Daglig leder
Mirjam style=

Mirjam

Styreleder
Sigurd Riste style=

Sigurd Riste

Styremedlem
Bente Barstad style=

Bente Barstad

Styremedlem
Linda style=

Linda

Styremedlem
Raymond style=

Raymond

Styremedlem
Sari Lindeman style=

Sari Lindeman

Varamedlem
Bente style=

Bente

Varamedlem
Pål style=

Pål

Varamedlem
Erna Henriette Tyskø style=

Erna Henriette Tyskø

Redaktør Metaforum