Grunnkurs i emosjonsfokusert familieterapi (EFFT) 11.-12.mai 2020

Velkommen til grunnkurs i emosjonsfokusert familieterapi (EFFT) 11.-12.mai 2020 på Hotel Bristol i Oslo.
For mer info, gå inn på seft.no eller facebooksiden Senter for emosjonsfokusert terapi (seft)