XIII Nordiske kongress i familieterapi

XIII Nordiske kongress i familieterapi

Publisert av Kristin S. Breda den 07.08.23. Oppdatert 21.09.23.


I oss er verdener

«Intet erlitetintet er stort I os er verdener. Detsmaadeler sig i det store.
Det store i det
smaa enbloddraapeen verden medsolcentrerog kloder.
Havet en
draape. Enlidendel av et legeme.»


Sitatet er hentet fra Edvard Munchs dikt «Intet er lite intet er stort – i os er verdener», gjenspeiler at vi er i bevegelse, i oss selv, mellom hverandre og omgivelsene våre. Vi lever i og presenteres for både den indre og den store ytre verden, gjennom alle våre sanser og kanaler. Ofte overveldende, langt unna, fjernt. Og på samme tid nært. Mangfoldig og komplekst. Som mennesker og fagpersoner. I oss er verdener! Dette er kongressens overordnede tema.


Kongressens tidsramme

Tirsdag 27.08.24 starter med registrering fra kl. 14.00 og Get- together kl. 19.00
Kongressen åpner onsdag 28.08 kl. 09.00, og avsluttes fredag 30.08 kl.15.00
Mer informasjon om program kommer.
Dette blir spennende kongress dager som du ikke bør gå glipp av!


Invitasjon til bidrag

Norsk forening for familieterapi ønsker oss at den 13. nordiske kongressen skal være et fora hvor alle med interesse for systemisk praksis og relasjonelt arbeid kan utveksle ideer og tanker, teorier og erfaringer. Vi ønsker at kongressen skal bidra til at mangfold og kompleksitet fortsatt inkluderes i vårt fagfelt.

Vi inviterer dere til å bidra med presentasjoner i tråd med kongressens tema; mangfold, og oppfordrer dere til å finne uttrykk som best passer deres bidrag. Det er opp til dere hvilken form disse kan ta; fra praksis, forskningspresentasjoner, kunst- og kulturformidling, dialoger, postere, installasjoner eller verbale refleksjoner.  For påmelding av bidrag innen 15. november 2023, se eget skjema som kommer på kongressens nettside: www.nftc2024.no


Vi gleder oss til å se dere i Bergen 2024!