Beskrivelse av prisen:  

Årets familieterapeut er en anerkjennelse til en person eller gruppe som utmerker seg, bidrar til utvikling, har hatt stor betydning, eller gir kraft til fortsatt utvikling av fagfeltet familieterapi og systemisk praksis i Norge. Prisen bør ikke anses som en konkurranse, men som en mulighet for å løfte fram arbeid og initiativer som anses viktige for fagfeltets utvikling.  

Prisen kan gis til arbeidsmiljøer, grupper, kollegieskap, erfarne eller yngre engasjerte fagpersoner som har sin praksis i Norge. De som nomineres til prisen kan både være medlemmer av NFFT eller fagpersoner som ikke er medlemmer.    

Prisen kan eksempelvis gis for kliniske arbeid, et prosjekt, en evaluering, forskning, arbeid innen utdanning, sterke samfunnsstemmer, en interessant bok eller tekst - kort sagt alt som har betydning for og tilknytning til familieterapi og systemisk praksis.  

Prisen deles ut årlig på. Prisen består av et bilde, diplom og blomster, i tillegg til presentasjon i Metaforum og NFFTs nettside.  

Hvem kan nominere? 

Alle medlemmer i NFFT kan nominere. Styret i NFFT utnevner en landsdekkende komitè, som årlig velger hvem av de nominerte som gis prisen. Frist for å sende inn kandidater er 31.12.23. Komiteen sender sin beslutning og begrunnelse til redaktøren i Metaforum innen 15. januar. Komiteen skal utarbeide en kort begrunnelse for tildelingen som vil offentliggjort og skrevet på diplomet. 

Når du nominerer: 

  • En godt bearbeidet nominasjon gir komite et bedre grunnlag når vinneren skal kåres. Når du sender inn en nominasjon ber vi deg/dere om å: 
  • Beskrive hvem, hvilke eller hva du nominerer 
  • Hvorfor du nominerer den/de/dem.  
  • Skriv gjerne eksempler på arbeid gjort av vedkommende, hvilken sammenheng arbeidet er gjort i.  
  • På hvilken måte har den/de/dette bidratt i samsvar med kriteriene ovenfor? 
  • Nominasjonen må være mottatt av komitéen senest 31. desember, 2023. 

Nominasjon sendes til: erna.tysko@metaforum.no